Železobeton jako stavební materiál

Takzvaný železový beton je tu s námi již od roku 1867, kdy si jej nechal patentovat pařížský zahradník.

Co je to železobeton

Tehdy z něj vyráběl nádoby na pěstování rostlin a neměl vůbec ponětí, co jeho vynález způsobí. Dnes jej totiž nepoužíváme jako květináč, ale jako stavební materiál s výjimečnými vlastnostmi, které jen těžko něco překonává. 

Železobeton řadíme mezi takzvané kompozitní materiály. Kompozitní materiál je složen ze dvou a více rozdílných látek. Výsledný kompozit pak disponuje vlastnostmi, které nemá ani jedna z látek. Využívá se jich k zajištění lepších výsledků v různých odvětvích a nyní existuje mnoho druhů kompozitních materiálů. 

Jak vyplývá z názvu, tak železobeton je složený z betonu a železné výztuže. Betonářská výztuž je do betonu zalita speciálním způsobem, kdy při jakémkoliv zatížení nebo deformaci dojde k jejímu natažení. Tím je naplno využito vlastností tohoto stavebního materiálu.

Železo se do betonu vkládá hned z několika důvodů. Dvě hlavní vlastnosti betonu jsou pevnost v tlaku a nízká odolnost v tahu. Naproti tomu ocel disponuje skvělou odolností v tahu, zároveň je však velmi drahá. Spojením oceli a betonu vznikne kompozit odolný jak v tlaku, tak i v tahu, a za relativně rozumnou cenu. 

Jak se železobeton vyrábí

Při výrobě železobetonu používáme ocelové výztuže s kruhovým průřezem. Tyče jsou opatřeny zářezy nebo žebrováním, díky tomu v betonu lépe drží. Tyče mohou být do betonu zality samostatně, provázaně nebo svařené. 

Tyče musí být ze všech stran obklopeny betonem, jehož tloušťka nesmí klesnout pod 5 cm. Díky tomu proběhne chemická reakce mezi betonem a ocelí, která zajišťuje ochranu proti korozi. Což je další velmi důležitá vlastnost železobetonu. Každá železobetonová konstrukce je vyráběna s ohledem na příslušné použití. Vodorovné nosníky mají nejvíce výztuže ve spodní části a pilíře mostu zase po obvodu. 

Složitější tvary železobetonu jsou vyrobeny již v armovně. Na stavbu se tedy dostanou už hotové a připravené dílce, které není třeba montovat dohromady. Jednoduché rovné výztuže se obvykle zhotovují až na stavbě. 

Použití železobetonu

Použití jednotlivých železobetonových dílů podléhá stavebnímu inženýrovi a statikovi. Ti jsou schopni posoudit, kam se hodí určité díly a jakým způsobem se mají vyztužit. Výpočet konstrukce z železobetonu podléhá přísným pravidlům a její porušení může výrazně ovlivnit statiku budovy. 

Kromě stavitelství počítáme s železobetonem také v armádě. Využíval se k výrobě krytů. V současné době však lze speciálními pumami prorazit i velmi silné železobetonové konstrukce, proto se od nich upustilo. Pokud však plánujete nákup materiálu na stavbu nebo se zajímáte o novinky ve stavebnictví, tak železobeton by rozhodně neměl ujít vaší pozornosti. 

 

Fotografie