Česko navazuje pevnější obchodní vztahy s Alžírskem

Mezinárodní obchodní vztahy

Existuje mnoho světových ekonomik a zemí, s nimiž Česká republika obchoduje, s nimiž navazuje užší vztahy, vyměňuje si technologie a nakupuje tam. Dalo by se říci, že Česko se nebrání obchodním stykům stykům s žádnou zemí (pokud tomu nebrání určité mezinárodní sankce), takže i díky tomu je tuzemská výroba a průmysl na vzestupu a Česko patří k uznávaným průmyslovým ekonomikám (a to nejen kvůli tuzemskému automobilovému průmyslu).

Vztahy s Alžírskem

Někdy se stane, že se země navzájem domluví a v určité oblasti uzavřou užší, oboustranně výhodnou dohodu. Takových strategických partnerů má Česká republika řadu. Když se ale nedávno ukázalo, že podobný užší vztah navazuje naše země s Alžírskem, leckoho to mohlo překvapit. Ti, kteří se zajímají o mezinárodní obchod, technologie a průmysl, ovšem překvapeni nebyli. K podobné dohodě se schylovalo již od sklonku loňského roku.

Propojení v technologiích

Už v listopadu 2022 se ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela vydal do Alžírska, kde s tamními členy vlády řešil energetické otázky, průmyslová témata, zaměřili se na problematiku s dodávkami plynu, probírali možnosti automobilového průmyslu a v neposlední řadě se soustředili také na moderní technologie a další vývoj.

V květnu dorazil alžírský ministr pro znalostní ekonomiku, start-upy a mikropodniky naopak do naší republiky. Témata byla podobná jako v listopadu, ale nastal posun – vznikla dohoda o prohloubení obchodních vztahů mezi oběma zeměmi. Přitom spolupráce by měla tkvět zejména ve zpřístupňování inovací a technologií.

Co nám to přinese?

Je zřejmě ještě brzy na to usuzovat, co dobrého vzájemná hlubší spolupráce České republiky  a Alžírska přinese. Z proklamací obou zúčastněných stran ale plyne, že Alžírsko touží po českém know-how z oblasti digitalizace či znalostní ekonomiky. Protistrana zase naší zemi může pomoci díky hlubší znalosti problematiky start-upů, přinese nové technologie a ty budou moci být využívány tuzemskými průmyslovými podniky.

Podpora průmyslu

Ostatně, podpora českého průmyslu ze strany státu není ničím novým ani nečekaným. V letošním roce česká vláda přišla s oficiální strategií pro vědecký výzkum. Ta obnáší mnoho bodů, ale nejzásadnější v ní je především pochopení a osvojení si nejnovějších technologií a jejich implementace v průmyslu, výzkum aktuálních problémů a také podpora inovací.

Přečtěte si také Bioplyn – jak se vyrábí a proč ho využívat? nebo Zajímavé ekologické stavební materiály

Fotografie