Bioplyn – jak se vyrábí a proč ho využívat?

Co je bioplyn?

Nejprve by asi bylo vhodné zodpovědět si otázku, co je to ten bioplyn. Jak už z jeho názvu plyne, jedná se o plyn, který může sloužit jakožto palivo. Není ale přírodního původu (ač nese označení bio), nýbrž je přírodní cestou vyráběn. Jedná se tedy o uměle vyráběný plyn, který má mít velmi podobné vlastnosti jako ten originální, tedy metan. A protože reálně hrozí, že klasický zemní plyn jednou dojde, protože se vyčerpají jeho zásoby, je záhodno pomýšlet na nějakou jeho alternativu – a bioplyn je jí, zdá se, nejblíž.

Výroba bioplynu

Proces výroby bioplynu je poměrně složitý, proto si ho zde jen v krátkosti shrneme. Probíhá ve speciální stanici, které se často říká zkrátka bioplynka. Princip tkví v tom, že organická hmota (například hnůj, močůvka a další živočišný i rostlinný odpad) se rozkládají za pomoci bakterií, a to bez přístupu kyslíku. To, co nakonec vzniká, je v podstatě metan, ale není čistý – najdeme v něm různě vysoký obsah dusíku, vodíku či oxidu uhličitého. Tyto příměsi je nutné odstranit, takže přichází na řadu druhá fáze – čištění metanu v takzvaném plynojemu, čímž vzniká téměř dokonalý metan. Ale protože určité rozdíly tu stále jsou, říká se mu biometan neboli bioplyn.

Využití bioplynu

Už tušíme, jak se vyrábí bioplyn. Ale k čemu slouží? Možná půjde o palivo aut budoucnosti, ale zatím se na něj moc nejezdí a v Česku je takových aut minimum. Přesto se jedná o palivo, které využívají různé podniky a výrobny – typické je pro sušárny dřeva či pilin, využívají ho stanice určené pro chov ryb a v některých případech se dokonce míchá s klasickým metanem. V neposlední řadě se bioplynem dá i vytápět, ale měli byste tomu mít přizpůsobený váš kotel.

Výhody biometanu

Stále se uvažuje, jak bioplyn nejlépe a nejvýhodněji využít – jelikož jde pořád o poměrně drahé palivo. Často se používá k výrobě elektřiny, případně k výrobě tepla, tedy vytápění. Jako nejekonomičtější způsob se ovšem ukazuje možnost zkombinovat tyto dva postupy, neboli použít biometan kombinovaně k výrobě elektřiny i tepla. To rozhodně není nemožné a existují rovnice, říkající nám, že při spálení 1 000 m³ bioplynu získáme 2 178 kWh elektřiny a 11,4 GJ tepla.

Podle různých propočtů bude do budoucna využití bioplynu jakožto paliva pro dopravu ještě výhodnější než pro výrobu elektřiny a tepla. Ve skandinávských zemích už na něj některá vozidla jezdí a zatím docela úspěšně. V Česku tomu brání v podstatě jediné – dostatečně široká síť čerpacích stanic na bioplyn.

Přečtěte si také Zajímavosti z historie robotizace výroby nebo Smartphony jsou s námi už více než 30 let

Fotografie