Zajímavosti z historie robotizace výroby

Stoje nám vezmou práci!

Za prapředka v robotizaci můžeme považovat duchovního z Anglie, který již v 16. století přišel s nápadem na zefektivnění výroby dámských punčoch. Vše bylo jednoduché a přitom geniální, stačilo pouze přenastavit klasický tkalcovský stroj. Proti vynálezu se dokonce postavila sama královna Alžběta I. Důvodem byla obava, že tkalci přijdou o práci. 

S nástupem průmyslové revoluce a parních strojů rostla města jako houby po dešti a lidé z vesnic se do nich houfně stěhovali. S vidinou lepších zítřků hledali práci v továrnách, kde však některé z nich postupně nahradily stroje. To vedlo k vlně protestů, výhružek a stávek ze strany dělníků. 

V některých městech byl odpor natolik silný, že se demonstranti vloupali do továren, kde ničili nové stroje. Reakce vlády však odbor postupně umírnila, protože zareagovala velmi tvrdě. Padlo dokonce několik trestů smrti. Protesty v menší míře pokračovaly až do 19. století, kdy robotizace pronikla do téměř všech výrobních odvětví. 

Automobilový průmysl

Největší boom v robotizaci se odehrál v automobilovém průmyslu. Na samém začátku stroje vykonávaly pouze nejjednodušší úkony. V současné době odvádějí plnohodnotnou práci, která je pod dohledem zaměstnance - člověka. 

Průmyslník Henry Ford sehrál v automobilovém průmyslu nemalou roli. Už tehdy si byl dobře vědom, že roboti sice odvedou spoustu práce, ale lidský faktor zůstane nenahraditelný. Svým dělníkům zvýšil platy, čímž se zvýšil jejich životní standard. Díky tomu se časem k automobilům dostala i dělnická třída. 

V roce 1961 vyšel v časopisu Time článek související s robotizací, který varoval před nahrazením lidské síly strojem. Podle něj zanikalo více a více pracovních míst, proto bylo nutné jednat. 

Článek přímo vyzval několik odborníků k vyjádření. Ti došli k jednoznačnému výsledku. Technický pokrok možná některá místa zruší, ale zároveň se vytvoří nová. Práce pro dělníky stále bude, jen se změní její charakter a náplň. 

Umělá inteligence na naší straně

Dnes nám problémy dělnické třídy v minulosti přijdou úsměvné, ale s rozvojem umělé inteligence nám vyvstávají nové otázky. Roboti s umělou inteligencí se učí ze svých chyb a není třeba dohledu nad nimi. Budou pracovat samostatně. 

Možná se dokonce stanou i našimi šéfy. Již dnes existují automatické systémy kontrolující efektivitu práce zaměstnanců, které vyhodnocují jejich pracovní nasazení a dodržování norem. 

Co přinese budoucnost, netušíme. Zatímco Stephen Hawking za svého života varoval před umělou inteligencí, tak vizionář Elon Musk v ní vidí budoucnost. 

Pokud vás zajímají další technologické novinky, nezapomeňte si přečíst o laserech jako ze sci-fi filmů nebo o rozvoji výstavby silnic a dálnic.

Fotografie