Stavby na kolech – jsou to stavby?

Co je stavba

V každém státě světa je pohled na definici stavby jiný. Proto se pro jednoduchost zaměřme pouze na území České republiky. A odpověď na to, co je a co není považováno za stavbu, najdeme, jak jinak, v zákonech. Konkrétně ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. Jistou nevýhodou je, že u tohoto zákona se chystá novelizace, takže v budoucnu nejspíš charakteristika staveb a pravidla pro stavění budou jiná. Aktuálně ale platí, že „stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.“ Aby to bylo ještě o něco složitější, dále se tam píše, že „dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“

Je mobilheim stavba?

Asi máte pocit, že stavební zákon vám moc konkrétní odpověď nedal. Je mobilheim stavba? Je tiny house stavba? Je zaparkovaná a trvale obývaná maringotka také stavba? V případě klasických mobilheimů, což jsou takové ty prefabrikáty, které vám náklaďák doveze přímo na pozemek a jeřáb je usadí na přesně zvolené místo, načež můžete rovnou bydlet – tak ty za stavbu považovány jsou. Stavební zákon v nich spatřuje výrobky, které plní funkci stavby. Výhodou je, že ač je to stavba, nepotřebujete na ni stavební povolení ani ji nemusíte ohlašovat. Což je pro mnoho majitelů mobilheimů velká úleva.

Je tiny house stavba?

Trochu problematičtější je to u stále populárnějších malých domků neboli tiny house. Ty se obvykle staví na podvozku z maringotky nebo se jim podvozek svařuje z oceli, načež se na jejich stavbu používají klasické materiály. V USA bývá zvykem, že tiny house má kola a můžete si s ním jezdit po USA, kam se vám zachce. Představa převozu takového domku po českých silnicích vás asi pošle do mdlob, takže v našich končinách slouží zkrátka jen k bydlení a málokterý nadšenec by si troufl cestovat s ním. Problém je, že úřady pořád ještě nepochopily, co tiny house je – vozidlo nebo stavba?

Nový stavební zákon

Všichni, kdo sní o svém obytném karavanu, maringotce nebo tiny house, čekají jakožto na spásu na nový stavební zákon. Ten by totiž měl poskytnout konkrétní odpovědi, jak se takové typy příbytků ze zákona posuzují a kam je tedy možné umístit je. Dnes totiž zdaleka neplatí, že maringotku můžete zaparkovat na jakýkoliv pozemek. I kdyby nebyla žádnými sítěmi trvale spojena se zemí, měli jste v ní chemický záchod a pro vodu jste si chodili do studánky – jeden úřad usoudí, že je to stavba, další to odmítne. Je to zkrátka složité. A na odpovědi si ještě pár měsíců musíme počkat.

Včelín k bydlení

Vyhlédli jste si romantickou louku na kopci v horách a sníte o tom, jak na ní budete žít ve své maringotce nebo karavanu? Dnes ani omylem. Rozhodně ne legálně. Proto můžete číst o případech, kdy lidé mají třeba včelín nebo stavební zařízení. Ale je to ve skutečnosti karavan či maringotka, které jsou úředně vedeny jakožto včelíny a podobné typy staveb a mohou tedy stát i na jiném typu pozemku než stavebním. A lidé v nich žijí. A do budoucna díky změnám v zákoně snad budou žít i legálně.

Přečtěte si také Voda z vlastní studny – výhoda nebo starost navíc? nebo Novinky ve stavebnictví pro rok 2022.

Fotografie