Jaké jsou druhy svařování?

Jednotlivé technologie svařování

Výběr technologie, kterou použijete ke svařování, vychází vždy z toho, co se chystáte svařovat. Současné technologie nabízí hned několik typů. Jednotlivé metody můžeme rozdělit podle typu energie, která je během procesu použita. Ve většině případů je to teplo, kterého je docíleno použitím plazmy, plamene nebo elektrického oblouku. Možné je použití také plastické deformace způsobené výbuchem, radiací (elektronové nebo iontové záření) nebo třením.

MIG-MAG (Metal Inert Gas - Metal Active Gas)

Materiál je v tomto případě taven za využití elektrického oblouku. Jako přídavný materiál se používá drát navinutý na cívce. Ke sváru se dostane za pomoci podávacího zařízení, které může být součástí svařovacího zdroje nebo může být samostatně oddělitelné. Tento typ se používá nejčastěji pro svařování tenkých plechů, například u karoserií, jelikož výsledný svar není příliš patrný. Během celého procesu poskytuje ochranu svarové lázni inertní plyn.

Výhodou je vysoká produktivita a méně práce při úklidu - není potřeba čistit strusku. Také lze svařovat ve více polohách. Nevýhodou je vyšší cena a náročnost na obsluhu.

MMA (Manual Metal Arc)

Teď se podívejme na technologii MMA. Způsob svařování za využití elektrického oblouku a také obalových elektrod. Technologie je vhodná pro svařování oceli. V praxi ji můžeme najít u inventorů a také trafosvářeček. Na rozdíl od technologie MIG-MAG není výsledek příliš estetický, takže se používá spíše tam, kde není vidět nebo se jedná o průmyslové sváry, které ničemu nevadí. Během procesu svařování je vytvořena struska urychlující proces chladnutí.

Výhodou je snadná manipulace se zařízením a nenáročnost na povětrnostní podmínky – lze tedy bez problémů svařovat i venku. Nevýhodou je častá výměna elektrod.

MMA/TIG (Manual Metal Arc / Tungsten Inert Gas)

U této technologie se využívá nastavitelná elektroda vyrobená z wolframu. Technologie MMA/TIG se používá pro svařování oceli obsahující titan, měď nebo nikl. Lze ji využít také pro slitiny jmenovaných kovů. I zde je pro ochranu svarové lázně používán inertní plyn.

Výhodou je koncentrovaný paprsek. Také není nutné po dokončení sváru odstraňovat strusku. Nevýhodou je i zde vysoká pořizovací cena zařízení a také náročnost na obsluhu.

Bezpečnost na prvním místě

Zapomínat byste nikdy neměli ani na bezpečnost. Ve vaší výbavě by neměly chybět svářecí kukly ani ochranný oděv. Pořiďte si také potřebné vybavení ke svářečkám, především díly, které je nutné čas od času vyměnit.

Zaujaly vás informace o způsobech sváření? Jestli se zajímáte o témata spojená s průmyslem, přečtěte si články Technické plyny v průmyslu a Lasery jako ze sci-fi filmů.

Fotografie