Technické plyny v průmyslu

Důležité stejně jako elektřina nebo voda

Pokud se podíváme do průmyslové výroby, technické plyny zde mají své nezastupitelné místo, podobně jako voda nebo elektřina. Neobejde se bez nich téměř žádný projekt. Běžný člověk, který se nepohybuje v průmyslu, si to možná neuvědomí, ale za jejich pomoci byla vyrobena řada předmětů každodenní potřeby, se kterými přijdeme do styku.

Technické plyny se začaly hojně využívat s příchodem dvacátého století, souběžně s rozvojem technologií. Během celé historie neudělalo lidstvo takový pokrok jako během minulého století. To přineslo nejen nové možnosti využití technických plynů, ale také řadu novinek v oblasti samotného průmyslového pokroku a jeho produktů. V současné době nachází uplatnění v řadě inovativních řešení.

Využití technických plynů

Využití technických plynů najdeme v potravinářském, ale také chemickém průmyslu. Najdeme je i ve stavebnictví, ve vědeckých kruzích a prakticky všude, kde je nutné během výrobního procesu svařování. Dále také v oblasti topení, pohonu nebo mrazení. Své využití najdou také v průmyslovém čištění.

Nejpoužívanějšími technickými plyny jsou argon, acetylen, oxid uhličitý, vodík, helium a řada dalších. Patří sem také suchý led. Opomenout nesmíme ani topné a pohonné plyny. Mezi ty se řadí, pro širší veřejnost již známější, LPG nebo propan-butan.

Podobně jako u čehokoli jiného, i zde se musíme dívat na kvalitu technických plynů. Ta není vždy stejná. Některé plyny mohou mít lepší a některé i horší kvalitu. Plyny byste proto měli kupovat od prodejců s dobrou pověstí, kteří si zakládají především na kvalitě a spokojenosti zákazníků. Určitě se vyhněte pochybným prodejcům, jejichž jméno vám nic neříká.

Efektivita a náklady na technické plyny

Nejprve se podívejme, kde se technické plyny získávají. Pro průmyslové využití jsou získávány z atmosféry za využití fyzikálních postupů. Lze je také opakovaně získat a využít během samotného výrobního procesu. Během celého procesu jsou převáženy v plynových lahvích nebo ve větším objemu za využití plynových potrubí. Setkat se s nimi můžeme také v kapalné formě.

Technické plyny mohou být využity mnoha způsoby. Každé využití má své specifické a nezaměnitelné technické vlastnosti. Od toho se odvíjí náklady na jejich využití, samotná účinnost a zejména bezpečnost, na kterou je dbáno především. Všechny tyto aspekty mají vliv na výslednou kvalitu produktů.

Zaujaly vás informace o technických plynech? Jestli se zajímáte o průmysl, podívejte se také na naše články Rostlinná krmiva pro velkochov skotu a Mohutný rozvoj výstavby silnic a dálnic.

Fotografie