Rostlinná krmiva pro velkochov skotu

Současná civilizace potřebuje maso

Velká část populace se v dnešní době neobejde bez masa a dalších produktů živočišného původu. Vedle veganů a vegetariánů jsou lidé, kteří jedí maso jednou za měsíc, ale také ti, kteří mají maso třikrát denně. K snídani v podobě šunky, k obědu steak a k večeři alespoň párky s hořčicí.

Maso sice obsahuje bílkoviny, ale tělo vždy potřebuje určité množství, které mu stačí ke zdravému fungování. Výsledkem dnešní doby, ať už to pramení z nedostatku informací nebo konzumního způsobu života, je někdy až nadměrná konzumace masa. Aby velkochovy uspokojily poptávku, přistupují v rámci chovu skotu a dalších zvířat k řadě opatření a inovací.

Kvalitní krmivo je základem dobrého chovu

Aby byl chov skotu úspěšný, je potřeba upravit nejen podmínky, ve kterých zvířata žijí, ale také krmivo, které každý den dostávají. Zvířata, v tomto případě skot, dostávají nejčastěji jako krmivo jetelotravní, kukuřičnou nebo vojtěškovou siláž, okopaninu (brambory, mrkev a řepu) nebo slámu. Především v letních měsících se krmí zelenou pící, které je v tomto období dostatek. Naopak v zimě je to seno.

Často využívaná jsou jadrná krmiva, která jsou označována také jako energetická, v některých případech koncentrovaná. Obsahují totiž velké množství složitých sacharidů a především živin, po kterých skot, případně další přežvýkavci prosperují. Tento druh krmiva má nízké procento vody, takže je nutné, aby měla zvířata neustálý přístup k čerstvé pitné vodě a netrpěla dehydratací.

Další kategorií jsou průmyslová krmiva, často odpad potravinářského průmyslu, lihovarnictví, pivovarnictví nebo cukrovarnictví. Dále také zrna obilovin, olejnin a luštěnin. Hojně využívané jsou také nejrůznější plynárenské odpady.

Zodpovědnost každého z nás

Je na každém z nás, abychom si zvážili, zda maso budeme nebo nebudeme konzumovat. Udržet tak velké množství chovů skotu jako dnes (a to se týká i dalších druhů zvířat chovaných na maso), je energeticky náročné. Když pomineme etickou stránku, produkce skotu je pro planetu větší zátěží než produkce rostlinné potravy. Skot se neživí pouze odpadem z potravinářské výroby, ale často je krmivo pěstováno přímo pro něj. Poměr spotřebovaného krmiva na množství výsledného masa a ponechání rostlinné produkce jako finálního produktu ke konzumaci je nesrovnatelný. Konzumovat z velké části rostlinnou stravu je tedy mnohem ekologičtější.

Zaujaly vás informace o chovu skotu a krmivech? Jestli se zajímáte o témata spojená s průmyslem, přečtěte si také naše články Technické plyny v průmyslu a Lasery jako ze sci-fi filmů.

Fotografie